Saj ni res pa je, napisala: Zarja Trkman

objavljeno: 10. jul. 2019, 01:26 avtor: Spletni čas   [ posodobljeno 10. jul. 2019, 04:40 ]

Odprto pismo ZZZS - Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Nova Gorica, Oddelek imenovanih zdravnikov 


SAJ NI RES PA JE 

Pred tremi leti (maja in junija 2016) sem bila na pet tednov trajajoči rehabilitaciji na Rehabilitacijskem centru Soča v Ljubljani. 


Imam nevrodegenerativno (začelo se je davnega 1999 leta) nevrološko obolenje ALS. Prej »domnevno« PLS (Primarna lateralna skleroza … https://www.mayoclinic.org/…/p…/symptoms-causes/syc-20353968, zdaj ALS ... Amiotrofična lateralna skleroza … https://sl.wikipedia.org/…/Amiotrofi%C4%8Dna_lateralna_skle…  od lanske jeseni. 

Na priporočilo prof. Janeza Zidarja, zaposlenega na Kliničnem institutu za nevrofiziologijo na UKC Ljubljana, je moja zdravnica Enisa Demšar podala predlog na ZZZS OE Nova Gorica.

Danes (torek, 9. julija 2019) dobim odločbo, ki je bila izdana 5. 7. 2019, v kateri piše: citiram:

»Zavarovana oseba Zarja Trkman ni upravičena do zdravljenja v naravnem zdravilišču … Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.
... Pravica do zdraviliškega zdravljenja je zagotovljena pri bolezenskih stanjih, ki so opredeljena v 45. členu Pravil in v primeru, če je pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti.
Po pregledu priložene medicinske dokumentacije (izvid napotnega specialista z dne 5.6.2019) imenovani zdravnik ugotavlja, da glede na opisano stanje pri zavarovancu-ki ni možno ugotoviti takšnega bolezenskega stanja, ki v skladu s 45 čl. Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavlja indikacijo za napotitev v zdraviliško zdravljenje ...
V skladu s četrtim odstavkom 81. Člena Zakona pritožba ne zadrži njene izvršitve ...«
Imenovani zdravnik-ica: Kosta Pejić, dr. med.

Ostala sem brez besed. Kako je to možno, kaj naj naredim, v veri, da imam vsaki dve leti pravico do rehabilitacije, pa tega do sedaj nisem izkoristila?
Raziskala bom, nedvomno, kaj je na tem. Nisem pa pripravljena boriti se z mlini na veter (ZZZS, SPIZ), ker je preprosto škoda moje energije, ki jo še kako rabim za zdravljenje, za vsakodnevna opravila ...
Ne prosim za miloščino, ne moledujem, ne zahtevam »nemogočega«.

Zahtevam le tisto, kar mi pripada. Tudi »Pravil« in členov v njih, na katera se sklicuje ZZZS in imenovani zdravnik, ne mislim brati, ker nisem pravnica.

Vem le to, da so moje cimre s Soče, (imajo diagnozo Multipla skleroza) deležne tudi zdraviliškega zdravljenja, pa tudi bolniki s PLS in ALS so do te »rehabilitacije« upravičeni (običajno v zdravilišču »Dva topola« v Izoli).

Zgrožena sem, zapisala sem, pa da vidimo.