#04 Neizkušen fantazijski junak, avtorica: Erika Gregorič

objavljeno: 10. avg. 2018, 05:03 avtor: Spletni čas   [ posodobljeno 10. avg. 2018, 05:11 ]

#04 Neizkušen fantazij
ski junak 

Zadnjič smo odprli temo o junakih fantazijskih romanov, ki so tako edinstveni, da so nam sposobni ukrasti srce. To dosežejo na več načinov. Da pa do tega lahko sploh pride, je potrebno veliko dela z avtorjeve strani, kajti on jih mora izklesati, da so tega lahko zmožni. Fantazijski junaki so potisnjeni v zgodbe, v katerih se pojavljajo neresnični dogodki, junaki sami, neresnična dogajalna okolja, elementi, domišljijske in nemogoče situacije, za katere ne moremo reči, da bi se lahko odvijale v resnici. Fantazijski junaki so lahko del zgodbe, ki se odvija v našem svetu, katerega pretrese nadnaravni dogodek in junaka potisne v njegove posledice. Lahko pa so protagonisti fantazijske zgodbe prebivalci v sekundarnem tipu sveta, torej v povsem drugačnemu od našega, kjer so prav tako potisnjeni v kolesje fantazijskih pripetljajev, ki posledično vzbudijo v njih najslabše ali najboljše. Elementa, ki definirata fantastično situacijo sta vdor nadnaravnega in čudežnega. S podobnimi pridevniki smo v zadnjem članku opisali fantazijske junake. In ravno taki morajo biti, da nas odpeljejo in zasanjajo. 

Trdno podlago študije o fantazijski književnosti je podal Tzvetan Todorov v svojem eseju Fantazijska književnost, v katerem nas seznani s pomembnimi dejstvi fantazijske književnosti na katerih sloni fantazijski roman. Sedaj pa napnimo ušesa, oziroma berimo počasi, kajti presenetila nas bo ugotovitev, da pogoj, da fantazijski roman deluje kot takšen, je ta, da mora bralec obravnavati junake kot živeče osebe in med branjem oklevati med naravno razlago o dogodkih, o katerih bere in med nadnaravno, saj se fantazijski učinek ustvari ravno med napetostjo med realnim in irealnim svetom, na meji med znanim in neznanim. Posledično tudi glavni junak niha med tema dvema dejstvoma, saj je v prvi vrsti ravno glavni junak tisti, ki dvomi in se čudi pripetljajem v svetu v katerem živi. Kar seveda ni nič nenavadnega, če fantazijski elementi vdirajo v realen svet in ga obrnejo na glavo. V takem primeru se junak ne more odzvati drugače. Kako pa to utemeljiti in razložiti za junaka v sekundarnem tipu fantazijskega sveta, v katerem živi in ga pozna ter se ne bi nikakor smel čuditi (ne)običajnim dogodkom v svojem svetu? Ali ne bi bilo čudno, da bi se mi čudili kakšen ogromen ptič neki je to, ko bi zagledali letalo? Pomislite dobro, pomislite na vse fantazijske romane, ki ste jih prebrali. Ali je glavni junak vedel v kaj se spušča? Je bil sposoben najti razlago za neobičajne in nove dogodke, ki so se pričeli odvijati okrog njega? Ne gre? Pa poglejmo takole … kakšno vlogo imata Haggrid in Albus Dumbledore v Harry Potterjevih zgodbah? Če ste pomislili na to, da vodita Harryja in ga učita o novem svetu, v katerem se je znašel, ste zadeli v terno. Glavni junak ne pozna fantazijskih pripetljajev, ki pretresejo njegov vsak dan, zato potrebuje učitelje in prijatelje, ki mu pomagajo skozi zgodbo. 

Fotografija: Internet, avgust 2018

Ta preprosta lastnost fantazijske književnosti je glavni mehanizem, ki služi, da fantazijski svet spoznamo tudi mi. Predstavljajmo si, kako bi bilo videti branje, če bi glavni junak že vse vedel in se podal v lastnosti in zakone svojega sveta kot v samoumevne. Težko bi nam bilo razumeti fantazijski svet, saj ne bi spoznali, kako je videti in zakaj se stvari zgodijo. S tem, da avtor položi to zavedanje nestvarnega, kot ga poimenuje Jakob Kenda, v zgodbo glavnega junaka in mu na pot postavi učitelje in prijatelje, ki mu razložijo nadnaravne pojave, nam dovoli, da doživimo in spoznamo fantazijski svet, ki ga sicer ne bi mogli. Ta pa s svojimi zakoni in posebnostmi, ki jih bomo spoznali naslednjič, oblikuje glavnega junaka in ga napravi tako edinstvenega.


Nadaljevanje prihaja …Erika Gregorič

Preberite Erikin Portret.


Preberite še: 

Lepi pot 2001 (Jurij Hudolin)

Natečaj za kratko zgodbo