Pišimo haikuje, avtor: VČ, 14.3.2015

objavljeno: 13. mar. 2015 18:21 avtor: Spletni čas - Inovelmedia   [ posodobljeno 13. mar. 2015 19:14 ]
Tema: Ženska 

S skupinskim pisanjem pesmi nastajajo 'trash' besedila, ki so lahko tako slaba, da so že dobra. Včasih pri takem ustvarjanju nastanejo prav dobre pesmi. Namen takih in podobnih tehnik je spodbujanje ustvarjalnega mišljenja. 

Zdaj pa nadaljujmo z nekoliko zahtevnejšim pisanjem. Poskusimo napisati pesem, ki ima strukturo haikuja. Haiku je japonska miniaturna pesem, sestavljena iz 3 stihov in 17 zlogov: 5-7-5. 

Miniatura se lahko nanaša na predhodno pesem, ni pa nujno. Poskušajmo pa se držati teme: Ženska. 

Primer:

Krog ponavljanja.
Ženski princip vrtnice,
vrt rajske ptice.

Krog po-nav-lja-nja. (5 zlogov)
Žen-ski prin-cip vrt-ni-ce, (7 zlogov)
vrt raj-ske pti-ce. (5 zlogov)


Gremo pisat :)