MENU‎ > ‎UTD - Denar za vse‎ > ‎Objave-UTD‎ > ‎

Za socialno pravičnost - UTD, avtor: Vanja Čibej, april 2016

objavljeno: 19. apr. 2016 23:01 avtor: Spletni čas - Inovelmedia
Poslušala sem ministra za kmetijsko dejavnost Dejana Židana, v eni izmed oddaj, ki jo je vodil Jonas, ko sta govorila o tem in onem. Med drugim ga je Jonas vprašal, kaj si misli o UTD. Oddaja je bila že čisto pri koncu in minister je v nekaj stavkih zaključil, da bi uvedba UTD ukinila vse socialne transferje in druge oblike pomoči, med drugim tudi pokojnino. Prav zaradi tega je bolje razmišljati o drugih oblikah rešitev, npr. ugodnejša stanovanja, boni za prehrano in druge oblike že znanih pomoči. 

Tako hitro izrekanje trditev s strani ministra neugodno in napačno vplivajo na splošno mnenje ljudi.

Zakaj ne razmišljamo o UTD drugače?
  1. UTD ukinja le določene socialne transferje, ker le-ti ne bi bili več potrebni, saj bi UTD zagotavljal eksistenčno varnost vsakega posameznika;
  2. UTD je dohodek vsakega posameznika, ki izravnava obstoječe prihodke. Primer: Izračun pokojnine je še vedno enak, le prejemek bi bil zmanjšan za znesek UTD; Izračun plače posameznika je še vedno enak, le zmanjšan za znesek UTD; Nadomestilo za primer brezposelnosti, bi bilo prav tako znižano za znesek UTD;
  3. Pri izračunu dohodnine bi bil UTD lahko davčna olajšava;
  4. Z UTD svobodno razpolagamo, saj je nenamenski;
  5. Denar bi hitreje krožil, širila bi se potrošnja in s tem davčna blagajna;


UTD ima veliko plemenitejše cilje, kot mu sicer pripisujejo


Eden izmed načinov uvedbe UTD je predlagala že Valerija Korošec v svoji študiji Predlog UTD v Sloveniji - zakaj in kako?. Sama predlaga sistem izravnalnih prihodkov in odhodkov v obstoječih okvirih javne porabe. Slednji bi bil prvi korak k uvedbi UTD, potem bi sistem na podlagi spremljanja in rezultatov uvedbe ustrezno dopolnjevali.

Ideja o UTD ima veliko plemenitejše in daljnosežne cilje, saj bi sčasoma spremenil družbo na bolje, v kateri bi bil posameznik bolj samozavesten in odgovoren, ker bi bil svobodnejši. 
 
UTD ni socialna pomoč, ampak je pravica, ki pripada državljanu sama po sebi, je neka vrsta dediščina naših prednikov, ki so gradili našo državo. UTD ni (kot je danes v množici brezposelnih ljudi, ki bi radi delali, pa ne dobijo dela) prosjačenje za denarno socialno pomoč in s tem priznanje, da so slabši (ranljivi) člani družbe, ker si ni sposoben zagotoviti lastnih sredstev za preživetje. Današnja socialna pomoč ima izrazito negativni prizvok in tisti, ki jo prejema, se počuti manjvrednega in neuspešnega, ker se primerja s tistimi, ki delo imajo in socialne pomoči ne potrebujejo. Zdajšnji zakon naredi iz prejemnika socialne pomoči dosmrtnega dolžnika državi, dolg pa podedujejo njegovi dediči. Sistem socialne pomoči še dodatno degradira, sicer zdravega posameznika, in ruši njegovo dostojanstvo. Prejemniki socialnih pomoči se vrtijo v začaranem krogu, saj jim družba s tovrstno pomočjo posredno sporoča, da so nesposobni in nezmožni, da bi svoj položaj obrnili na bolje. Današnji sistem je vse prej kot motivacijski sistem, ki bi spodbujal ljudi k delovanju. Današnje socialne službe so veliko preveč postopkovne, ukvarjajo se z birokracijo, s sprejemanjem in pregledovanjem dokazil o premoženjskem stanju prosilca in s pregledovanjem namenske porabe socialnih pomoči. Prejemniki socialne pomoči pa zbirajo račune in enkrat mesečno prinašajo dokazila o svojih nakupih. Se vam zdi to v redu? Socialne službe bi lažje opravljale strokovno delo


Socialne službe so namenjene za delo z ljudmi, ki se soočajo s posebnimi potrebami in težavami otrok, mladostnikov, starostnikov, družin, kjer morda vlada nasilje ter z ljudmi, ki imajo težave z zdravjem. Verjamem pa, da bi bilo človeških stisk bistveno manj, če bi imeli vsi zagotovljeno finančno varnost. Določen socialni dodatek bi prejemali le tisti ljudje, ki jih je narava ali določena življenjska okoliščina prikrajšala z boleznijo ali poškodbo in ki ne morejo skrbeti sami zase, bodisi da potrebujejo dodatne pripomočke ali nego, ki jim omogoča kakovostnejše življenje.UTD predstavlja odpravo revščine in odpravo strahu pred revščino


UTD je usmerjen k posamezniku, vsak državljan, tudi otrok, bi redno prejemal mesečni prejemek in kot tak bi predstavljal pravičnejšo delitev dohodka, tudi znotraj gospodinjstev. 
V takih, boljših pogojih bi ljudje bili bolj zadovoljni, bolj sproščeni in ne bi živeli pod negativnim stresom, ki ga prinašajo strahovi pred nezmožnostjo materialnega preživetja. Zadovoljni ljudje so bolj dejavni, živahni, zdravi in s tem tudi bolj produktivni.


UTD omogoča večjo svobodo posameznika


Občutek svobodne izbire in odločitve, da na primer posameznik odkloni delo pri delodajalcih, ki kršijo pravila in zakon o delovnih razmerjih, je neprecenljiv. Morda bi sčasoma prevladala vrednota: Za pošteno delo, pošteno plačilo - seveda v skladu s splošnim standardom v državi. Morda bi bilo manj sive ekonomije, morda pa bi celo prekarno delo izgubilo negativni predznak in postalo zanimiva oblika dela, saj v primeru sezonskega, projektnega in večjega obsega dela in ki bi ga bilo treba le primerneje zakonsko urediti. Tudi učinek na gospodarstvo bi bil boljši.
Ker je UTD nenamenski, z njim svobodno razpolagamo in se odločamo za kaj ga bomo porabili. S slednjim pa posameznik sprejema tudi možnost sprejemanja večje odgovornosti. Pogoje za dostojno življenje mu z UTD država zagotavlja. Tako nima več izgovorov, ni več jamranja in iznajdljivosti posameznikov, ki danes morda neupravičeno dobivajo socialno podporo in živijo na račun drugih.

Po drugi strani pa bi se lahko posameznik odločil tudi za manj vrednoteno delo, v primeru, če ga kakšno določeno delo neizmerno veseli (na primer umetniško ustvarjanje), saj ga manjše plačilo ne bi spravilo na rob preživetja. 


UTD vzpostavlja drugačen, pravičnejši red v družbi 
Verjamem, da bi se na način izravnavanja prihodkov in odhodkov javne porabe pravičneje razdelila sredstva med posameznike, prav tako bi se vzpostavilo gospodarsko ravnotežje tudi tako, da bi slaba in neuspešna podjetja propadla in ne bi bredla v vedno večje dolgove, ki jih med drugim povzročajo tudi visoki stroški dela. Zmanjšalo bi se tveganje, tudi za poslovne partnerje, ki so korektno izvedli določena dela, in ki velikokrat, tako kot zaposleni, v primeru stečaja, posredno ali neposredno preidejo na pleča države. 


Razmišljajmo o UTD!
Več o UTD-ju, si lahko preberete na povezavi Sekcija UTD, prav tako na twitterju in facebooku.


Zapisala: Vanja Čibej
Delite vaše misli z nami in diskutirajte, a se morate prijaviti. Navodila za prijavo si lahko preberete s klikom na gumb 'več'.
URL-ja pripomočka ni bilo mogoče najti.


Comments