MENU‎ > ‎Vprašaj me‎ > ‎Objave Vprašaj me‎ > ‎

Avtor: i Novel Media, 23.september 2014;

objavljeno: 3. jul. 2014, 06:44 avtor: Info nika korsič   [ posodobil 22. okt. 2014, 11:29 Spletni čas ]
Vprašanje: Zakaj je slovenščina tako šik? 

Odgovor: Slovenščina je šik, ker: 

Slovenci smo evropski slovanski narod, ki danes večinoma živi v Sloveniji (1,6 milijona), v tržaški, goriški in videmski pokrajini v severovzhodni Italiji (100.000), na avstrijskem Koroškem v južni Avstriji (25.000), na Hrvaškem (13.000) in Madžarskem (3.000).


Slovenija ima po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (RS) 1.996.370 prebivalcev, od tega 45.226 tujcev (31.3.2004). 30.812 slovenskih državljanov prebiva v tujini. Državljanov RS, ki imajo v RS stalno ali začasno prebivališče, vendar so že več kot leto odsotni zaradi prebivanja v tuji državi (zdomci), je 17.635 (vir: popis prebivalstva RS 2002). V drugih nekdanjih jugoslovanskih republikah je rojenih 181.400 slovenskih državljanov; v Nemčiji 12.400, v Avstriji 5.700.*


Slovenci sodijo v najbolj severozahodno skupino južnih Slovanov, govorijo slovenščino.


Na svetu pa je 7 milijard ljudi**. Milijarda je število, ki označuje tisoč milijonov. Zapisana je to enica z devetimi ničlami.


Milijarda je število, ki označuje tisoč milijonov. Pregledno zapisano je to enica z devetimi ničlami ali ...


Slovensko govorečih na svetu je le 2,2 milijona ljudi.*


Če delimo 2,2 milijona** z 7 milijardami dobimo vrednost


0,000314286


v dobljeni decimalni številki vidimo zaporedje števil 314286 kar je zelo blizu zaporedju števila PI (π), ki je  3,14159 ...


Število π je matematična konstanta, je enak razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom, je ploščina kroga s polmerom 1. Število imenujemo tudi Arhimedova konstanta ali Ludolfovo število. Število je iracionalno, nekateri pravijo, da je transcendentno število.


S številom π so se ukvarjali že Sumerci, pa Egipčani, pa Grki (Arhimed), pa Rimljani, ki so na vsak način hoteli dokazati, da je ta konstanta število 3 (obseg kroga je tri krat večji od premera), pa Kitajci, Indijci in drugi.


Kakorkoli že, število tistih, ki govorijo slovensko, se močno približuje zaporedju tega števila.


Zato smo tako zelo šik, saj je naše razmerje skoraj idealno. Ali verjamete ali pa ne!ekipa i Novel media*vir: Wikipedija, september 2014