Oljčnik se nahaja na terasastem pobočju iz laporja in peščenjaka, na hribu Viližan, ki se končuje v morju kot manjši rtič. Bližina in vpliv morja, značilnost istrske zemlje ter navezanost ljudi na to, že iz antike znano rastlino, omogočajo izredno kakovost pridelka.

Slovenska Istra ima v svetovni proizvodnji posebno mesto, saj ji že njena geografska lega (leži namreč najbolj severno od večine pridelovalk oljčnega olja) zagotavlja vrhunsko kakovost pridelka. 

V svojem oljčniku imam več vrst oljk, prevladuje pa istrska belica

Bojan Berce

+386 41 734 258